PREČO S NAMI ...Naše BENEFITY

© 2011 copyright Brainfin Insurance Services s.r.o.

Created by
Úvod
Poistná udalosť
Hlásenie poist. udalosti
Kontakt
Partneri
Online poradňa
Tlačivá
Legislatíva
  Spolupráca s odborníkmi na vyšších manažérskych postoch
     v poisťovniach

  Spolupráca so všetkými poisťovateľmi na poistnom trhu

  Nezávislosť od jednotlivých poisťovní

  Zaručená diskrétnosť a profesionalita

  Sústavné monitorovanie poistného trhu

  Výber najvýhodnejších podmienok na poistnom trhu
  Poskytovanie ekonomického a právneho poradenstvo
     v oblasti poistenia

  Poskytovanie právneho poradenstva v prípade sporov
     s poisťovňami

  Profesionalita v poisťovníctve, práve a ekonomike

  Flexibilita a schopnosť reagovať na aktuálne požiadavky klienta

  Dlhoročná prax na rôznych pozíciách v sektore poistenia